صفحه اصلی تقویم تجسمی

- 11 تیر 1319 خورشیدی-درگذشت ارباب کیخسرو شاهرخ

درگذشت ارباب کیخسرو شاهرخ

کیخسرو شاهرخ ملقب به ارباب کیخسرو - متولد ۷ تیر ۱۲۵۴ کرمان- در روز ۱۱ تیر ۱۳۱۹در خیابان کاخ تهران بر طرز مشکوکی  بر اثر تصادف اتومبیل درگذشت .وی از سال ۱۲۸۸ تا ۱۳۱۹ نماینده مجلس شورای ملی  کرسی جامعه زرتشتیان و رئیس انجمن زرتشتیان تهران بود.

از ارباب کیخسرو به عنوان یکی از برجسته‌ترین چهره‌های جامعه زرتشتی ایران و از شخصیت‌های خوش‌نام تاریخ معاصر ایران یاد می‌شود. او دوستان نزدیک و ارادتمندان استاد کمال الملک به شمار می آمد و هم او بود که با خرید 12 تابلو از ایشان، زمینه تاسیس موزه مجلس شورای ملی را پس از تاسیس کتابخانه فراهم آورد. از طرفی با این معامله به مبلغ پنج هزار تومان، امکان خرید باغ حسین آباد نیشابور برای کمال الملک میسر شد.