صفحه اصلی تقویم تجسمی

۱۵ دی ۱۳۷۳ خورشیدی - درگذشت محمد تجویدی

متولد سال ۱۳۰۳ و فرزند نگارگر بزرگ معاصر استاد هادی خان تجویدی بود. او از تعمق در نقاشی و نگارگری ایرانی، به برآیند جدیدی رسید که جلوه‌های عامیانه‌تری داشت. ازهمین‌رو هنرش را بیش از آن دو گرایش، در هنر گرافیک ، خصوصاً تصویرگری و طراحی جلد کتاب آزمود و صاحب دستاوردهای شگرفی شد. در کارنامه‌ی هنری او بیش از پانصد طراحی جلد کتاب ثبت شده که این رقم تاکنون توسط هیچ طراح گرافیکی به دست نیامده است. از وی به عنوان کسی یاد می‌کنند که به‌واسطه طراحی‌های زیبایش باعث ترویج کتابخوانی شد.

آقای محمود افتخاری در کتاب «نگارگری ایران» از وی اینگونه یاد می کند: در سال ۱۳۲۱ شمسی رسماً وارد مدرسۀ صنایع قدیمه شد و محضر استادانی چون زاویه ، مقیمی و علی کریمی را، که هر سه از شاگردان پدرش بودند، درک کرد. در سال ۱۳۲۳ با قلم روانش نخستین دیوان خیام را  به تصویر درآورد و بعدها دیوان حافظ و مولانا را تصویرسازی کرد. بسیاری از اهل دل، محمد تجویدی را با دیوان شاعران نامبرده شناختند.  سهم او در همگامی نقاشی با ادبیات ایران انکارناپذیر است. تجویدی قلمی فو‌ق‌العاده قوی و روان در طراحی داشت و کمیت آثارش بسیار بیش از دیگر هنرمندان هم‌دوره‌اش است.

 

متن: محمدحسن حامدی