صفحه اصلی تقویم تجسمی

۱۰ دی ۱۳۸۱ - تولد تندیس

سال هفدهم ورق خورد...

 

هفده سال قبل در بعدازظهر دهم دی‌ماه ۱۳۸۱ پیش‌شماره تندیس منتشر شد. انتظارِ جمعِ دوستان و کُندی دقایق را هنوز به خاطر دارم. اتومبیل رسید و از صندوق عقب، مجله‌ را دست به دست کردیم. وقتی اولین بسته باز شد، ابتدا بهت بود و بعد تبریک و بوسه و رقص. بی‌تردید، نشاط منتشر شده بود؛ نشاطی که هنوز از پی هر شماره آن را در احساسِ خویش می‌خوانمش.

چه تاریخی بر تندیس گذشت و چه تاریخی را در خویش مُجتمع نمود. فرصت خدمت؛ در هر شکلی، شُکر و شِکر دارد.

دوستان و دوستداران تندیس، دوستتان دارم. بی حضورتان نه تابی در وجود بود و نه توانی در تَن. تردید روا نیست؛ باید ماند، باید بود تا حماسه، تداوم داشته باشد.

محمدحسن حامدی