صفحه اصلی تقویم تجسمی

۲۹ مهر ۱۲۸۶ خورشیدی - درگذشت محمدحسین ذکا‌ءالملک

محمدحسین ادیب اصفهانی، متولد ربیع الاول ۱۲۵۵ هجری قمری، متخلص به فروغی و معروف به ذکاءالملک، از رجال صاحب علم و معرفت در دوره ی قاجار به شمار می‌رود. لقب فروغی را ناصرالدین شاه به او داد. او پدر محمدعلی فروغی، ادیب و سیاستمدار نامدار است.

محمدحسین فروغی استاد ادبیات فارسی مدرسه‌ی علوم سیاسی تهران و مؤسس روزنامه‌ی تربیت، اولین روزنامه‌ی غیردولتی در داخل ایران بود.وی دوستی نزدیکی با استاد کمال‌‌الملک داشت و عنوان «کمال‌الملک» از ترواشات ذهنی اوست. محمدعلی فروغی در این خصوص می‌‌نویسد: «شبی نقاشباشی به منزل ما آمد و به پدرم گفت زمینه آماده شده است که من از شاه لقب بگیرم. خواهش دارم لقب خوبی برای من فکر کنید. پدرم کمال الملک را پیشنهاد کرد و نقاشباشی این لقب را بسیار پسندید و مسرور شد... باری، آن لقب را از شاه استدعا کرد. شاه هم گفت خوب لقبی فکر کردی و مبلغی منّت بر او بار کرد... و این قضیه دو سه سال پیش از فوت ناصرالدین شاه بود»