صفحه اصلی تقویم تجسمی

۲۶ مهر ۱۳۵۶ - افتتاح موزه هنرهای معاصر تهران

 

موزه هنرهای معاصر تهران با پشتیبانی دفتر مخصوص فرح پهلوی، در گوشه‌ی غربی بوستان لاله‌ی کنونی بنا شد. بنای موزه را کامران دیبا با الهام از بادگیرهای کویری ایران طراحی کرد.

این موزه را می‌توان یکی از جامع ترین و مهم‌ترین گنجینه‌های هنر مدرن در خارج از اروپا و آمریکای شمالی و مالک مجموعه‌ی مهمی از هنر نوگرا قلمداد کرد. در گنجینه‌ی دائمی موزه‌ی هنرهای معاصر بیش از ۳۰۰۰ اثر ارزشمند از نخبگان هنرهای تجسمی نگهداری می‌شود که نزدیک به ۴۰۰ عدد از آنها دارای ارزشی استثنایی هستند. از جمله آثار مهم موزه می‌توان به کارهای شاخصی از گوگَن، رنوار، پیکاسو، ماگریت، ارنست، پولاک، وارهل، لُویت، و جاکومتی اشاره کرد. در این مجموعه همچنین آثار بسیار مهمی از هنر نوگرا و معاصر ایران قرار دارد.