صفحه اصلی تقویم تجسمی

- 26 تیرماه ۱۳۱۵ خورشیدی درگذشت عمادالکتاب سیفی

26 تیرماه ۱۳۱۵ خورشیدی 

درگذشت عمادالکتاب سیفی

میرزا محمدحسین سیفی قزوینی  در ۲۷ فروردین ۱۲۴۰ شمسی در قزوین  متولد شد و غالب عمرش به کتابت و تعلیم خط نستعلیق پرداخت. 

مدتی نزدمیرزا محمدعلی خوشنویس خط آموخت. در سال ۱۲۷۱ شمسی در خیابان ناصرخسرو آموزشگاه خوشنویسی دایر نمود و در همین ایام به واسطه کتابت شاهنامه فردوسی، ازمظفرالدین شاه  لقب «عمادالکتاب» را گرفت. 

درانقلاب مشروطه، به جرگه آزادی‌خواهان پیوست و بدین خاطر، زندگی پر حادثه ای داشت. عضویت  در گروه تروریستی "کمیته مجازات" یکی از این حوادث بود که سبب شد چند سالی را در زندان بسر ببرد.

عمادالکتاب آخرین حلقه از زنجیره استادان قدیم خوشنویسی است که این هنر را به خوشنویسان معاصر پیوند داد. وی اولین خوشنویسی است که کتابچه‌های رسم المشق یا رسم‌الخط را برای استفاده نوآموزان ابداع کرد که این ابتکار عمادالکتاب در رواج دوباره خوشنویسی پس از گسستگی زنجیرهٔ مکتب استادان قدیم بسیار مؤثر بود.

عمادالکتاب همچنین از نقاشی آب رنگ و سیاه قلم سررشته داشت.

این هنرمند وارسته، در طول زندگی خود از لحاظ خدمت به جامعه و روح وطن‌پرستی، در سال ۱۳۱۳ شمسی نیز به پاس خدمات صادقانه‌اش، موفق به دریافت نشان درجه یک فرهنگ از وزارت معارف و یک قطعه مدال نفیس از درباررضاشاه گردید.