صفحه اصلی تقویم تجسمی

- 17تیر 1361 خورشیدی درگذشت میرزا احمد نجفی زنجانی

17تیر 1361 خورشیدی

درگذشت میرزا احمد نجفی زنجانی

 

میرزا احمد نجفی زنجانی متولد سال 1287 شمسی در نجف اشرف، یکی از چهره های پرکار خوشنویسی ایران در یکصدسال اخیر است.  وی همزمان با تحصیل در حوزه علمیه نجف اشرف به هنر خوشنویسی پرداخت. از بیست و پنج سالگی کار کتابت را آغاز نمود و به خاطر ممارست در خطاطی، بزودی به یکی از شناخته شده ترین خوشنویسان زمانه مبدل گردید. 

آثار کتابتی ایشان  طیف گسترده ای شامل کتابت انواع کتب دینی، روی جلد کتب ادبی، تاریخی و علمی، در خطوط متنوع نسخ، ثلث و نستعلیق است . با این همه وی در کار نگارش تعداد زیادی از کتیبه های خوشنویسی بناهای مذهبی و علمی ایران، سوریه، ترکیه و عراق - حدود 1500 متر کتیبه-  نیز اهتمام ورزیده است.

تلاش های او در حفظ و احیاء خطوط نسخ و ثلث خصوصا در قلم کتیبه را نباید نادیده گرفت. 

حضور وی در کنارهنرمندان شاخصی نظیر هوشنگ سیحون و ابوالحسن صدیقی سبب بازسازی و مرمت کتیبه های مقابر و بناهای مهم مذهبی و تاریخی ایران گردید که از آن جمله می توان به کتیبه های بناهای امامزاده محروق نیشابور و مقابر شاه نعمت الله ولی، عطار، خیام، نادرشاه و بوعلی سینا اشاره کرد. 

کتیبه های مسجدالاقصی- در فلسطین-  ضریح حضرت عبدالعظیم ، مسجد و کتابخانه دانشگاه تهران، از دیگر آثار اوست.