صفحه اصلی کتاب های نشر پیکره

عنوان کتاب: نگاه کن

مولف: ع. پاشایی

قیمت: 35000 تومان

«نگارینه هایی از احمد شاملو» به انتخاب و خط مجتبی ملکزاده مقدمه و نوشتار: چندی پیش استاد مجتبی ملک زاده، نمایشگاهی از آثار خوشنویسی شکسته برگزار نمود که در بطن آثار اشعاری از زنده یاد احمد شاملو را دست مایه کار قرار داده بود. رویکردی که پیشاپیش جذاب می نمود چرا که اشعار نو، با رویکردی سنتی، قالب جدیدی را به خود می گرفتند و شکل بدیعی از رویکرد هنر معاصر خوشنویسی عرضه می شد. مجموعه آثار آن نمایشگاه اکنون بهانه انتشار کتاب «نگاه کن» شده است. این کتاب البته با مقدمه و نوشتاری از ع.پاشایی که از دوستان نزدیک شاعر بوده همراه و غنای اثر را دوچندان نموده . کتاب نفیس "نگاه کن" سی و یک قطعه خوشنویسی اثر استاد ملک زاده را در خود جای داده است. (به اتمام رسیده است)