صفحه اصلی کتاب های نشر پیکره

عنوان کتاب: خلیل الله؛ پادشاه قلم (گلستان هنر20)

مولف: دکتر حمیدرضا قلیچ خانی

سال انتشار: 95

قیمت: 17000 تومان

میرخلیل الله از جمله خوشنویسان برجسته ایران است که در سده ی دهم هجری به شهرت درخوری دست یافت. وی خط نستعلیق را در کمال زیبایی می نوشت. خلیل الله حسینی در خط نستعلیق به پیروی از سبک میرعلی هروی، به کمال توانایی دست یافت. شاه عباس در زمان ولیعهدی اش در خراسان از لطف خلیل الله سرمشق گرفته بود و در هنگام بازگشت به ایران، در استقبال وی، یک رباعی برایش سرود و او را به «خورشید عراق» و «خلیل بت شکن» تشبیه نمود. خلیل الله عاقبت در حدود 1035 هجری در دکن درگذشت. این کتاب، نخستین پژوهش مستقل درباره میرخلیل الله است که تا کنون به چاپ رسیده است.