صفحه اصلی بانک اطلاعات

متولد ۱۹ مرداد ۱۳۳۹ تهران 

ليسانس نقاشی از دانشکده هنرهای زیبا (۱۳6۷) 

فوق لیسانس نقاشی از دانشگاه هنر تهران (۱۳۸۰) 

کسب گواهی درجه یک هنری در رشته طراحی صحنه و لباس از طرف وزارت ارشاد (۱۳۸۹)

لوح تقدیر برای انتخاب اثر، در دوسالانۀ نقاشی ایران (۱۳۸۲)

لوح تقدیر جهت شرکت در اولین نمایشگاه جهان اسلام 

لوح تشویق جهت انتخاب تر در دومین دوسالانۀ نقاشی معاصر 

جهان اسلام از طرف فرهنگستان هنر (۱۳۸۱) 

دیپلم افتخار جهت انتخاب تابلو "جنون" در چهارمین 

نمایشگاه دوسالانه نقاشی معاصر ایران از طرف موزۀ هنرهای معاصر تهران 

جایزۀ بهترین طراحی صحنه برای فیلم "ملک سلیمان" در 

جشنواره خانه سینما 

جایزۀ بهترین طراحی لباس برای فیلم "ملک سلیمان " در جشنواره خانۀ سینما 

تقدیرنامه برای بزرگداشت در بیستمین جشنواره بین المللی فیلم فجر (۱۳۸۰) 

تنديس سیمرغ بلورین و دیپلم افتخار برای بهترین طراحی دکور ولباس جهت فیلم "مریم مقادس" در بیست و پنجمین جشنوارۀ بین المللی فیلم فجر (۱۳۷۹) 

کاندیدای بهترین طراحی صحنه و لباس برای فیلم "دایرۀ سرخ" در جشنواره بین المللی فیلم فجر (۱۳۷4) 

سکۀ یادبود برای آثار نقاشی در هفتۀ دفاع مقدس (۱۳۶۷) 

مدیر اجرایی ساخت موزه کیش 

مدیر هنری نور پردازی محوطه بیرونی مجلس شورای اسلامی 

مدیر هنری ساخت موزه تهران شناسی 

دبیر تجسمی جشنوارة 1404

 شرکت در نمایشگاه فردی و گروهی داخل و خارج از کشور