صفحه اصلی بانک اطلاعات

متولد ۷ خرداد ۱۳۳۸ ابهر - روستای سوکهریز

دیپلم نقاشی از هنرستان هنرهای تجسمی (۱۳6۰)

ليسانس نقاشی از دانشکده هنرهای زیبا (۱۳۶۹)

 فوق لیسانس نقاشی از دانشکده هنر دانشگاه تربیت

مدرس (۱۳۷۸)

 دکترای معادل نقاشی از وزارت ارشاد

مدرس دانشکده های هنری 

عضو پیوستۀ انجمن هنرمندان نقاش ایران

برندۀ اولین بی ینال نقاشان ایران (۱۳۷۰)

برندۀ نقاشان گل در ایران (۱۳۷۱)

برندۀ اولین جشنواره زمستانه تصویرسازی (۱۳۸۰)

برنده سومین بی ینال نقاشان جهان اسلام (۱۳۸۳)

برگزاری نمایشگاه انفرادی و جمعی متعدد در ایران

 چین، فرانسه، مراکش، کانادا، سوئیس