صفحه اصلی نوشتار

عثمان حمدی و بازتعریف نقاشی‌های شرقی‌سازانه


مجید میرنظامی

عثمان حمدی از نظرگاه انتقادی‌اش به مضامین اصلی نقاشان شرقی‌ساز پرداخته، یعنی در جایگاه یک خودی که در بین غیرخود‌ی‌ها ایستاده است. او اسلام را به منزله‌ی دینی نشان می‌دهد که کنجکاوی فکری، گفت‌وگو، مناظره، و حتی شک را تشویق می‌کند. در نقاشی‌های پیاپی‌اش از مردانِ دین، که مشغول مطالعه و گفت‌وگو درباره‌ی کتاب‌ها هستند، در حالتی شق‌ورق ایستاده‌اند که بیانی از وقار انسانی است و در پس‌زمینه‌ی این نقاشی‌ها، جزئیات معماری به طرز دقیقی کنار هم نشسته است. صحنه‌هایی که عثمان حمدی از زندگی خانگی ترسیم کرده، جانشینی درخور توجه برای انبوهی از منظره‌های آشنا و تحریک‌کننده از حرم‌سراها و حمام‌هاست که نقاشان فرانسوی کشیده‌اند.

نوشته زینب چلیک، ترجمه سید مجید میرنظامی

متن کامل در تندیس ۳۹۳-۳۹۲