صفحه اصلی نوشتار

درباره کت‌وشلوار


میلاد جهانی سیاهرودی

در سده‌ی نوزدهم، در همه‌ی کشورهای مدرن، مردان از قشرهای مختلفِ اجتماعی کت و شلوار می پوشیدند. تمایز طبقاتی و بیان قاطع ذوق و سلیقه ‌شخصی در محدوده‌ی کوچک و ظریف این لباس امکان پذیر بود. ابداع کت و شلوار نشانه‌ی پیروزی طرحی مدرن و پر اقتدار و انعطاف پذیر بود. ظاهرش مکمل ماهیت آن و ساختار بدن بود. اندام در آن جامه، حالت، سیال و ترکیبی طبیعی پیدا می‌کرد و صورت، همواره، در این جامه‌ی ساده برجسته می‌نمود و بدن شکل اغراق‌آمیزی حالت کلاسیک پیدا می‌کرد. اصلاح تدریجی و دوخت این جامه ابراز شخصیت فردی را امکان پذیر ساخته بود؛ و این ویژگی‌ها از طریق نمودارهای ظریف و هنرمندانه‌ای نشان داده می‌شد که خود بیانگر پای‌بندی به اصول و اطاعت از حکومت قانون بود.

از کتاب دموکراسی و هنر ، اَن هلندر، گروه ترجمه شیراز، نشر چشمه