صفحه اصلی نوشتار

براتیسلاوا منتظر برداشت از درخت سیب طلایی است!

پیرامون حضور و فعالیت هنرمندان ایرانی در دوسالانه براتیسلاوا


تهمینه حدادی

دوسالانه تصویرگری براتیسلاوا یکی از مهم‌ترین رویدادها در زمینه‌ی تصویرگری کتاب کودک و نوجوان است. اگرچه ایران به دلیل نبود حمایت‌های دولتی از حضور هنرمندان ایرانی در این رویداد، نتوانسته است در پنجاهمین سالگرد این رویداد حضور پررنگی داشته باشد، اما دریافت جایزه درخت طلایی توسط علیرضا گلدوزیان، و سیب طلای این جشنواره توسط دیگر تصویرگران ایرانی نشان از آن دارد که حضور تصویرگران ایرانی در این رویداد فرهنگی ضروری است. یکی از تسهیلات این جشنواره برگزاری کارگاه‌های تصویرگری برای تصویرگران جوان و مستعدی است که در کشورهای درحال توسعه زندگی می‌کنند. پیش از این دو هنرمند از ایران امکان حضور در کارگا‌ه‌های هر دوره را داشتند. اما طی چند دوره‌ی اخیر محدودیت‌هایی برای این کارگاه در نظر گرفته شده است.

 

متن کامل گزارش در دوهفته‌نامه تندیس شماره ۳۹۱-۳۹۰