صفحه اصلی نوشتار

فرانسیس بیکن: منطق احساس


میلاد جهانی سیاهرودی

بدن همان فیگور است یا درست‌تر بگوییم، ماده‌ی فیگور است. ماده‌ی فیگور را نباید با ساختاری مادی فضا ساز که در تقابل با آن قرار دارد اشتباه گرفت. بدن فیگور است نه ساختار. از سوی دیگر، فیگور که بدن است، با چهره تفاوت دارد و اصلاً چهره‌ای ندارد. تنها سر دارد چرا که سر یکی از بخش‌های اصلی بدن است. فیگور ممکن است حتی فقط یک سر داشته باشد. بیکن به عنوان یک نقاش پرتره، نقاش سرهاست و نه چهره‌ها، و این دو با هم تفاوت زیادی دارند.

 

از کتاب فرانسیس بیکن: منطق احساس، ژیل دلوز، ترجمه حامد علی آقایی، نشر حرفه هنرمند