صفحه اصلی نوشتار

لند آرت و هنر مفهومی


فرزاد عظیم‌بیک

آثار محلی و نامحلی رابرت اسمیتسون که به نمایش تضاد میان هنر و طبیعت می‌پردازد، دوایری که لانگ با دستان گلی‌اش روی دیوارهای نمایشگاه می‌کشد و جُفت‌کاری‌های او با قطعات سنگ و چوب روی کف نمایشگاه‌ها، توجه بیننده را به چیزی جلب می‌کند که نمی‌توان آن را در نمایشگاه عرضه کرد؛ و آن چیز همان منظره است. «آغل گوسفند» اثر اندی گولدزوردی محصول پروژه منظره‌سازی مهمی است که به ابتکار شورای ایالتی کامبریا در انگلستان در سال ۱۹۹۳ با عنوان «آغل‌ها» به انجام رسید. براساس طرح اولیه، قرار بود حداکثر صد آغل در محدوده محل‌هایی که ویرانه‌ی آغل‌های قدیمی در آن باقی مانده بود، ساخته شود. مقوله‌بندی چنین پروژه‌ای کار دشواری است. بخشی از آن به کار بازسازی تعلق دارد، بخشی نیز لَند آرت است و بخشی هم مربوط به احیای شغل (شغل‌هایی که در گذر زمان فراموش شده‌اند) است که منظره‌ی منطقه لیک دیستکریکت که اکنون به منطقه‌ای تفریحی و خوش‌منظره تبدیل شده، بار دیگر واجد بافت تاریخی شود.