صفحه اصلی نوشتار

اولين نشست از مجموعه نشست‌هاى پرونده‌اى تنديس


محمدحسن حامدی


اولين نشست از مجموعه نشست‌هاى پرونده‌اى تنديس برگزار می‌گردد؛
نشريه تنديس در اولين برنامه از مجموعه نشست‌هاى ماهانه خود، به بررسى «نقد هنرى در ايران» که موضوع پرونده‌ی اخیر نشریه بوده، مى‌پردازد.
اين سلسله برنامه‌ها تلاش دارد بسترى باشد تا منتقدان، هنرمندان و دوستداران تنديس به بحث و گفت‌وگو پرداخته و مجله را هرچه بيشتر در تعامل و ارتباط با مخاطب خود و جامعه‌ی هنرهای تجسمىِ ايران قرار بدهد.
زمان: چهارشنبه ٢٤ مهرماه، ساعت ٦ عصر.
مکان: بلوار كشاورز، خيابان فلسطين، خيابان ايتاليا، پلاک ٣٦، آموزشگاه آزاد هنرهاى تجسمى بياض.
ورود برای عموم آزاد و رایگان است.
@bayaz.school